raport

Raport nt wyników pracy komisji PSPD ds. projektu „Grodziskie Redivivus” jest wynikiem krytycznej analizy dokumentów i informacji, jakie udało się komisji dotychczas zgromadzić.

Z pewnością raport taki będzie okresowo modyfikowany, uszczegółowiany i weryfikowany w miarę dostępu do kolejnych, udokumentowanych a istotnych informacji.


Pliki do pobrania:

Członkowie wspierający Stowarzyszenia: